10.04.2008

Haridusamet autasustab aineolümpiaadide Tallinna voorude võitjaid

Täna kell 15.30 autasustatakse Tallinna Prantsuse Lütseumis käesoleva õppeaasta olümpiaadide pealinna piirkonnavoorude võitjaid ja nende juhendajaid - õpetajaid.

Autasustamisele on kutsutud 131 õpilast ja 103 õpetajat. Neist 23 õpilast saavutasid 1. - 3. koha mitmel olümpiaadil ja 32 õpetajal on auhinnalistele kohtadele tulnud rohkem kui üks õpilane. Autasustamisele on palutud ka eelmise õppeaasta rahvusvaheliste olümpiaadide kolmekordne medalivõitja Taavi Pungas Tallinna Reaalkoolist ja noorim rahvusvahelistel olümpiaadidel osaleja Kadi Liis Saar Tallinna Inglise Kolledþist jpt.

Koolivoorudes osales sel õppeaastal Tallinnas 7536 õpilast ning edasi pääses neist ülelinnalistele võistlustele ligi 2000 õpilast. Kõige osavõturohkemad olümpiaadid olid sellel õppeaastal matemaatika, geograafia ja ajalugu (näiteks ajaloo koolivoorus osales 1722 õpilast, matemaatikas 1426 õpilast).

Abilinnapea Kaia Jäppinen märkis, et Tallinna õpilased on igal aastal saavutanud väga häid tulemusi nii üleriigilisel kui ka rahvusvahelistel olümpiaadidel. "Selleks, et nii häid tulemusi õppetöös saavutada on kindlasti vaja tugevat perekonna ja kooli toetust," ütles Jäppinen. "Seepärast täname ja tunnustame kõikide tublide aineolümpiaadide võitjate vanemaid ja õpetajaid ning soovime edukat esinemist järgmistel olümpiaadidel."

Käesoleval õppeaastal toimuvad olümpiaadid üleriigiliselt 22 erinevas õppeaines. Enamik olümpiaade on neljaetapilised: kooli, maakonna/linna, üleriigiline ja rahvusvaheline. Olümpiaadide üleriigilised lõppvoorud toimuvad 20.maini ja õppeaasta lõpuks selguvad nende õpilaste nimed, kes esindavad Eestit 2008.a. suvel toimuvatel rahvusvahelistel olümpiaadidel.

Olümpiaad on mitmevooruline võistlus, millel osalemine eeldab vastava kooliastme ainekava põhjalikku tundmist. Väga heade tulemuste saavutamiseks olümpiaadil tuleb eelnevalt teha ka iseseisvat tööd, sest osa ülesandeid on koostatud erialase kirjanduse põhjal. Olümpiaadiks ettevalmistumisel on abiks õpilase ja juhendaja - õpetaja hea koostöö.

Maailma mastaabis täitub olümpiaadidel kui haridusprogrammil tänavu 123. aastat, Eestis korraldatakse olümpiaade alates 1953. aastast.