AvalehtPirita lasteaedLaps käib lasteaiasÕppetöö › Õppeaasta eesmärgid

Pirita Lasteaia õppeaasta eesmärgid


2017/2018. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse põhieesmärgid

 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on muutuva õpikäsitluse  rakendumine, lähtudes lapsest ja tema huvidest.  

Üldeesmärgi täitmisel toetutakse lasteaia õppekavale ning Pirita Lasteaia arengukavale 2017-2019

Pirita Lasteaia 2017/2018 õppeaasta prioriteediks on õuesõpe, mille läbiviimiseks kasutatakse avastusõppe elemente ja teisi  aktiivõppemeetodeid.

Põhieesmärk:

Laps omandab teadmisi ümbritsevast keskkonnast ise katsetades ja  uurides, vaadeldes ja mõtestades, luues ja matkides, meelde jättes ja harjutades, läbi mängu ja mänguliste tegevuste.

 

Iga rühma õppeaasta eesmärk(-gid) kajastub rühma tegevuskavas ning on lapsevanemale rühmas kättesaadav.

 

Lehekülge haldab:

Kristiina Kons, õppealajuhataja
Telefon 58189591 e-post: Kristiina.Kons@piritalasteaed.ee

Viimati muudetud: 26.09.2017