Põhja-Tallinna muud kampaaniad

Põhja-Tallinna valitsus jagab tasuta graniitkillustikku

Seoses libedusega kõnniteedel ja lähtuvalt Tallinna linna heakorra eeskirjast – tagada kinnistutega piirnevatel ja kinnistutel asuvatel kõnniteedel lume- ja libedusetõrjetööde teostamine, pakub Põhja-Tallinna Valitsus tasuta linnaosa korteriühistutele ja eramaja omanikele 2 ning lasteasutustele 5 graniitkillustikuga täidetud kotti. Üks kott kaalub umbes 25 kg.

Soovi korral tuleb esitada avaldus e-posti aadressile ptv@tallinnlv.ee, milles on ära toodud soovija aadress, kinnistu esindaja nimi ja kindlasti telefoninumber. Avaldusi võtame vastu kuni 12.12.2018 ning kokku rahuldame kuni 1000 avaldust. Kotid tuuakse kohale eelnevalt kokkulepitud ajal veel käesoleval aastal.

Seoses esimeste öökülmade ja miinuskraadide saabumisega kutsub linnaosavalitsus inimesi ettevaatusele ja juhib kinnistute omanike tähelepanu kõnniteede hoolduskohustusele.

Tallinna linna heakorra eeskirjast tulenevalt peab kinnistu ja ehitise omanik korraldama kinnistu ja sõidutee vahel asuva kõnnitee puhastamise puulehtedest, lumest ja jääst ning tegema libedusetõrjet. Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks (v.a rasked ilmaolud). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada seal liiklejate ohutus.

Lund ja jääd ei tohi kõnniteelt lükata sõiduteele, vaid tuleb paigutada kõnniteele selliselt, et jalakäijatele jääb vähemalt 1,1 meetri laiune käiguruum. Libedusetõrjel on keelatud kasutada tuhka või kloriide (soola), mis lõhub jalanõusid ning hävitab kõrvalolevat haljasala. Kasutada tuleb puistematerjali (näiteks graniitkivikillustikku), mille tera läbimõõt on vahemikus 2-6 mm.

Heakorraalastest puudustest palume informeerida linnaasutusi Tallinna Abitelefonil 1345 ja/või Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti lühinumbril 14410.

Viimati muudetud: 06.12.2018