Mittetulundustegevuse toetus Tallinnas

 1. Taotluse esitamine

Teisipäeval, 04. septembril toimub MTT registri töö katkestus kell 17.00 – 20.00, vabandame ebameeldivuste pärast 

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega

Avaliku ürituse luba

 


Taotlusvoorude dokumentide esitamise tähtajad 2018.a:

1. kultuurivaldkond - Tallinna Kultuuriamet

 • Laulu- ja tantsupeo protsessis ning Tallinna laulu- ja tantsupäevadel osalevatele kollektiividele eraldatavate tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar (toetusi antakse üks kord aastas);
 • projektitegevusteks alates 1. veebruarist esitatakse projektitaotlus 15. detsembriks 2017;
 • projektitegevusteks alates 1. aprillist esitatakse projektitaotlus 15. veebruariks;
 • projektitegevusteks alates 1. juulist esitatakse projektitaotlus 15. maiks;
 • projektitegevusteks alates 1. oktoobrist esitatakse projektitaotlus 15. augustiks.;

 2. noorsootöö valdkond - Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

 • 29. detsember 2017 ning 31. jaanuar, 28. veebruar, 29. märts, 30. aprill, 31. mai, 31. juuli, 31. august, 28. september, ja 31. oktoober 2018

Noorsooprojektide komisjon vaatab esitatud taotlused läbi iga kuu teisel täisnädalal, v.a juunis, juulis, novembris ja detsembris

3. spordivaldkond - Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

 • 01.   detsember tiitlivõistlused ja muud rahvusvahelised spordiprojektid;
 • 15. detsember ja 15. juuni Tallinna meistrivõistlused;
 • 15. jaanuar massi-, sari- ja tervisespordiüritused;
 • 28. veebruar, 30. aprill, 30. juuni, 31. august, 31. oktoober, 31. detsember igakuised spordivaldkonna projektid (kohalikud turniirid jm spordivõistlused);
 • 15. juuni tiitlivõistluste ja muude rahvusvaheliste spordiprojektide täiendav vastuvõtt (eelarveliste vahendite olemasolu korral).

4. sotsiaalvaldkond- Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet

 • 25. jaanuar; 25 märts; 25. mai; 31. august, 31. oktoober

5. haridusvaldkond - Tallinna Haridusamet

 • 8. jaanuar; 5. märts; 14. mai; 3. september; 5. november; 3 detsember

6. ettevõtlikkuse ja ettevõtluse valdkond - Tallinna Ettevõtlusamet

 • 15. jaanuar; 26. märts; 27. august

7. turvalisuse valdkond 

 • 1. märts; 1. mai; 01. september

8. kodurahuprogramm - Tallinna Linnakantselei

 • 19. veebruar

 • 10. septsember

9. keskkonnakaitse valdkond - Tallinna Keskkonnaamet

 • 1. märts (taotlusi võetakse vastu ja toetust eraldatakse üks kord aastas)

10. linnamajanduse valdkond - Tallinna Linnavaraamet

Tegevustoetuste taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt tegevuse algusele eelneva aasta 10. august. Tegevustoetusi antakse kord aastas.

Projektitoetuse taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt:

 • 28. veebruar, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta II kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon märtsikuu jooksul.
 • 31. mai, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta III kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon juunikuu jooksul.
 • 30. august, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta IV kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon septembrikuu jooksul.
 • 30. november, kui projekti tegevus algab järgmise aasta I kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon detsembrikuu jooksul.

11. Pirita Linnaosa Valitsus

 • 15.detsember.2017, 16.märts, 15,juuni, 14,september, 14,detsember


Taotluse menetlemine

Iseteeninduskeskkonnas saab:

 1. jälgida toetuse taotluse menetlusetappe
 2. allkirjastada digitaalselt toetuse leping
 3. lisada teavitusi ürituse muutumise kohta
 4. lisada failina vahearuanded kulu-ja tegevusaruande vormil
 5. esitada elektroonselt lõpparuanne kulu-ja tegevusaruande vormil


Mõisted:

 • omafinantseeringu määr saadakse omafinantseeringu jagamisel projekti kogukuludega
 • kaasfinantseering on teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks
 • omafinantseering on projekti kulude katteks panustatud toetuse saaja põhitegevustest teenitud tulu või toetuse saaja rahaliselt mõõdetav panus projekti
 • projekti raames kogutud osalustasud ja piletimüügi tulu on kaasfinantseering


Õigusaktid

 

Toetused valdkonniti:

Toetuse kirjeldus,
kontaktid, vormid

Jagatud toetused

Komisjoni koosseis

linnamajandus

taotle

jagatud toetused

 komisjon 
ettevõtlus

taotle

jagatud toetused

komisjon

haridus

taotle

jagatud toetused

komisjon

kultuur

taotle

jagatud toetused

komisjon

sport

taotle

jagatud toetused

komisjon

noorsootöö

taotle

jagatud toetused

komisjon

keskkond

taotle

jagatud toetused

komisjon

sotsiaalhoolekanne

taotle

jagatud toetused

komisjon

tervis     

taotle 

jagatud toetused

 komisjon

turvalisus

taotle

jagatud toetused

komisjon

kodurahu

taotle

jagatud toetused komisjon

 

Toetused linnaosades
piirkondlikele
haridus-,
kultuuri-, noorsoo-, 
spordiprojektidele:

Toetuse kirjeldus,
kontaktid, blanketid

Jagatud toetused

Komisjoni koosseis

Haabersti

taotle

 

jagatud toetused

komisjon
Kesklinn jagatud toetused

komisjon

Kristiine

jagatud toetused

komisjon

Lasnamäe

jagatud toetused

komisjon

Mustamäe

jagatud toetused

komisjon

Nõmme

jagatud toetused

komisjon

Pirita

jagatud toetused

komisjon

Põhja-Tallinn

jagatud toetused

komisjon

 

Vaata lisaks:

 

Viimati muudetud: 12.11.2018