Tallinna Linnaarhiiv

 

väikepilt.jpg

Tolli tänav 6
10133 Tallinn
Üldtelefon:   645 7401
Faks:      645 7400
Linnaarhiivi juhataja: Küllo Arjakas

E-post: linnaarhiiv@tallinnlv.ee
Veebileht: www.tallinn.ee/arhiivindus

Facebook:  http://www.facebook.com/pages/Tallinna-Linnaarhiiv/551068118254360

Blogi: https://linnaarhiiv.wordpress.com

 

 

 

 NB! Seoses suuremahuliste remonditöödega linnaarhiivi hoidlates võib ajutiselt olla takistatud juurdepääs arhiivisäilikutele. See raskendab nii nende kättesaadavust uurijatele kui ka arhiivipäringute menetlemist.

Palume uurijatel kindlasti eelnevalt telefoni teel (uurimissaali konsultant Indrek Hinrikus tel 645 7409, või kantselei tel 645 7401, 645 7402) täpsustada, kas ja millal neile huvipakkuvad säilikud on kättesaadavad.

Linnaarhiiv palub vabandust ebameeldivuste pärast.

UUS RAAMAT: Vana Tallinn 28 (32)

NB! Vaata linnaarhiivis müügil olevaid trükiseid!

 

Põhiülesanded

 • arhiivimoodustajate väljaselgitamine ja dokumentide hindamine;
 • arhivaalide haldamise ja arhiivindust reguleerivate õigusaktide täitmise kontrollimine Tallinna linna asutustes;
 • Tallinna asutuste, linna ja linnaosalusega äriühingute ja sihtasutuste nõustamine arhiivinduse ja dokumendihalduse valdkonnas;
 • arhiivimoodustajate dokumentide liigitusskeemide kooskõlastamine;
 • arhiivimoodustajate arhiiviskeemide ja arhiivikirjelduste kooskõlastamine;
 • arhivaalide kogumine;
 • linnaarhiivile üleantud arhivaalide säilitamine vastavalt arhiiviseadusele ja selle alusel kehtestatud nõuetele;
 • arhivaalide konserveerimine, kasutus- ja tagatiskoopiate tegemine;
 • arhivaalidele juurdepääsu tagamine linnaarhiivi uurimissaalis ja veebikeskkonnas;
 • päringutele vastamine, sh arhiiviteatiste väljastamine isiku õiguste või tehingute tõendamiseks, arhivaalide koopiate väljastamine;
 • linnaarhiivis säilitatavate dokumentide arvestus- ja teatmesüsteemi pidamine ja arendamine;
 • Tallinna ajaloo teadusliku uurimise korraldamine, sh eelkõige linnaarhiivis säilitatavate arhivaalide ja neil põhinevate teaduslike uurimuste avaldamine;
 • ajaloo- ja arhiivindusalaste seminaride ja nõupidamiste korraldamine;
 • koostöö tegemine Rahvusarhiiviga ning teiste Eesti ja välisriikide arhiivide, muuseumide, raamatukogude ja teadusasutustega;
 • Tallinna ajaloo ja linnaarhiivi kogude avalikkusele tutvustamine näituste, ekskursioonide, loengute ja muude ürituste kaudu, samuti massiteabevahendites;

 

Inglise keeles/In English 

Olulised telefoninumbrid:
Päringud Tallinna Hooneregistri arhiivi kohta: 645 7425 (Merle Sutt, Merle Urm)
Päringud õppimise ja töötamise kohta: 645 7422 (Katrin Kaldma)
Informatsiooni sektor: 645 7412 (Kalmer Mäeorg)

Viimati muudetud: 15.10.2018