Vabad töökohad Mupos

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevusvaldkondadeks on osalemine avaliku korra tagamisel, järelevalve teostamine linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle, häiritud liikluse korral ajutine liikluse reguleerimine ja sisevalve üksuse ülesannete täitmine Tallinna haldusterritooriumil      

 

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet otsib oma meeskonda

 

Patrulli- ja valveosakonna INSPEKTORIT

 

Peamised tööülesanded:

 • järelevalve teostamine ameti pädevusse kuuluvate Tallinna õigusaktide ning eriseadustes sätestatud nõuete täitmise üle Tallinna linna haldusterritooriumil;
 • selgitustöö ning linna õigusaktidega kehtestatud nõudmiste tutvustamine;
 • väärtegude menetlemine linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel ja volitusel;
 • osalemine järelevalvealastes operatsioonides;
  • koostöö asutuste, organisatsioonide ja linnakodanikega.

 

 

Edukalt kandidaadilt eeldame:

 • vähemalt keskharidust;
 • eesti keele oskust C1 tasemel ning ühe võõrkeele oskust kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • ausat ja eetilist mõttemaailma ning käitumist;
 • head suhtlemis- ja väljendusoskust;
 • autojuhiloa olemasolu ja vähemalt kaheaastast sõidukogemust.
 • võimet ja tahet töötada pingeolukorras ning kohaneda kiiresti muutuvates tingimustes;

 

Kasuks tuleb:

 • korrakaitsevaldkonna töökogemus ning haridus;
 • väärteomenetluste läbiviimise kogemus;
 • riigi põhikorra, kodaniku õiguste, vabaduste ja kohustuste, avaliku halduse organisatsiooni ning avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine ja kasutamise oskus.

 

Pakume:

eneseteostust toetavas ja arenevas meeskonnas, õppimis- ja arenemisvõimalusi, püsivat töötasu, 35 päevast põhipuhkust, tööülesannet täitmiseks vormiriietust.

Põhipalka alates: 1000 eurot kuus.

Kandidaatidel palume esitada hiljemalt 8. detsembriks 2018:
motiveeritud avaldus (lisada märgusõna „inspektor“)
elulookirjeldus (CV).
e-postile margit.staub@tallinnlv.ee

 Lisainformatsioon Margit Štaub, margit.staub@tallinnlv.ee, telefon  661 9874

 

Viimati muudetud: 12.11.2018